Universiteti Shtetëror i Tetovës
FSHMN - Departamenti i Informatikës
 • Profile!
 • Na ndiqni në rrjetin
          social FACEBOOK!

Inteligjencë ArtificialeInteligjence Artificiale

Inteligjenca Artificiale është teknologji kyçe në të shumtën e aplikacioneve të sotme, duke filluar nga sistemet bankare të cilat detektojnë ndërhyrjet ndaj kartelave kreditore deri tek sistemet telefonike që detektojnë fjalët!

Bëhu inteligjent

Inxhinieri Softuerike

Mësohet për dizajnimin, implementimin, testimin dhe modifikimin e softuerit, që ai të jetë i kualitetit të lartë!dizajno softuer Inxhinieri Softuerike

Baza të Dhënash

Bazat e të dhënave përfaqësojnë një koleksion të strukturuar të të dhënave! Supozohet që mbi 90% e sistemeve softuerike janë të ndërlidhura me baza të dhënash!Baza te
           dhenashmenaxho databazAt 

Përshtypjet

Arjan
            Murseli
Arjan Murseli
Duke pasur parasysh që informatika
është një lëmi dinamike, kjo gjë kërkon hulumtime permanente...Lexo
Studente e
            Informatikës!
Merita Kasa
Arritja ime më e madhe ka qen
ë fitimi i bursës nga kompania Google nën mentorim të Doc.Dr. Festim Halilit ... Lexo
Nexhibe
            Sejfuli
Nexhibe Sejfuli
Si studente e informatikës kam pasur rastin q
ë të punoj në shumë projekte ...Lexo

Përshtypjet në: festim.halili@unite.edu.mk

Të nderuar studentë

Kjo ueb faqe do të shërbejë për interaktivitet dhe për qasje më të lehtë drejt resurseve mësimore në lëndët: Inteligjencë Artificiale, Inxhinieri Softuerike, Baza të Dhënash dhe për lëndët mësimore të informatikës që mësohen në katedra të ndryshme të Universitetit Shtetëror të Tetovës.

Me këtë rast, më lejoni që tju urroj një vit të mbarë akademik dhe shume suksese në rrugëtimin tuaj drejt diturisë!

"Të kemi njohuri nuk është e mjaftueshme, ne duhet që të aplikojmë atë.
Të dëshirojmë nuk është e mjaftueshme, ne duhet që patjetër të arrijmë caqet"!
Johan Wolfgang von Goethe

Materiali për kollokfiumin e dytë (HTML kodet) - KËTU
Përveç materialeve që janë vendosur më lartë, duhet të mësoni edhe materialin për databazat, respektivisht dy ligjëratat që ua kam dhënë që nga kollokfiumi i parë!

REZULTATET: Për të parë rezultatet në:
Informatika I (Gj. Gjermane) (Provim - Qershor - 2014) ---> KËTU Konsultime: 26.06.2014 (E Enjte) ora 11:00 (tek Lab i kompjuterave tek ekonomiku)
Informatika II (Gj. Gjermane) (Provim - Qershor - 2014) ---> KËTU Konsultime: 26.06.2014 (E Enjte) ora 11:00 (tek Lab i kompjuterave tek ekonomiku)
Inteligjencë Artificiale (Provim - Qershor - 2014) ---> KËTU Konsultime: 26.06.2014 (E enjte) ora 11:30 Lab i fakultetit ekonomik, tek objekti i ri.
Statistike me informatike mjekesore (Provim - Qershor - 2014) ---> KËTU Konsultime: 26.06.2014 (E enjte) ora 10:30 Lab i fakultetit ekonomik, tek objekti i ri.